aktualności

Aktualności

Rozwój systemu selektywnego zbierania i przetwarzania odpadów biodegradowalnych

Z dnia 30.06.2017r.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Umowa pożyczki WFOŚ/P/27/2016 z dnia 09.09.2016r

Koszt kwalifikowany zadania wynosi 2.778.500zł, dofinansowany ze środków WFOŚIGW w Gdańsku pożyczka w wysokości 2.200.000,00 zł

Informujemy, że w ramach zadań dofinansowanych ze środków zakupiliśmy ruchome składniki majatku:

-nowe samochody specjalistyczne typu: śmieciarki Medium 3szt, stanowiace wyposazenie oddziałów:

Sierakowice, Kartuzy, Bytów

-koparkę kołowa Case

-ładowarkę kołowa Case

-kontenery o pojemności 3-10 m3 do zbiórki odpadów biodegradowalnych szt 20

-kontenery metalowe z plandeka szt. 4

 

Dzięki inwestycji zostanie osiagniety bardzo ważny efekt ekologiczny:

-zmniejszenie masy odpadów trafiajacych na składowisko

-wyodrębnienie z masy odpadów tych, które podlegaja biodegradacji 

-pośrednia ochrona środowiska-zwiększenie odzysku odpadów

-zmniejszenie emisji spalin

-zwiększenie emisji spalin

-zwiększenie świadomości ekologicznej obsługiwanych mieszkańców poprzez akcję edukacyjna

 

Zadanie zrealizowane jest przy współpracy z gminami : 

Kartuzy,Żukowo,Somonino,Gniewino,Chmielno i Sierakowice

 

Umowa z NFOŚiGW

W dniu 05.12.2014r. zakończyliśmy realizację przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja istniejącego zakładu produkcji paliw alternatywnych oraz rozbudowa zakładu przetwarzania odpadów inne niż niebezpieczne i objęte w m. Chlewnica, gmina Potęgowo, powiat słupski", dofinansowanego w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa- Umowa pożyczki nr 535/2013/Wn11/OZ-go/P z 05.08.2013r.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to: 24.141.021,62zł. Kwota pożyczki z NFOŚiGW wyniosła 17.227.500,00zł.

Planowany efekt ekologiczny: Ograniczenie strumienia odpadów komunalnych trafiających na składowisko o 15.000 Mg/rok. Ograniczenie strumienia odpadów trafiających na składowisko stanowi nie mniej niż 40% masy odpadów przyjmowanych i przetworzonych w instalacji przetwarzania odpadów. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 31.12.2015r.

 

Życzenia Bożonarodzeniowe

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 pragniemy złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spełnienia marzeń i noworocznych postanowień, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy Wam przez cały Nowy Rok.

Zarząd i Pracownicy ELWOZ Sp. z o.o.

Umowa z NFOŚiGW

W dniu 05.08.2013r. zawarliśmy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, umowę o dofinansowanie w formie pożyczki realizacji przedsięwzięcia pn. Modernizacja istniejącego zakładu przetwarzania odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w m. Chlewnica, gmina Potęgowo, powiat słupski”.

Przewidywany całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia wynosi 22.970.000,00 zł. Kwota pożyczki z NFOŚIGW wynosi 17.227.500,00 zł.

Przewidywany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia
to 30.06.2014r.

 

Informacja dla mieszkańców gminy Sierakowice

Worki na odpady segregowane (żółte, zielone) można odbierać w PSZOK-u przy ulicy Brzozowej oraz w biurze firmy ELWOZ przy ulicy Słupskiej 2 w Sierakowicach w godzinach otwarcia.

ZAPRASZAMY!!!

Elwoz członkiem Programu Rzetelna Firma

ELWOZ Sp. z o.o. jest członkiem Programu Rzetelna Firma i nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań notowanych w Krajowym Rejestrze Długów. Ideą certyfikatu jest propagowanie rzetelności płatniczej w obrocie gospodarczym, a także kreowanie pozytywnego wizerunku firm, które z niego korzystają.

Rozbudowa linii do produkcji paliwa alternatywnego

24.06.2012

ELWOZ Sp. z o.o. Oddział Sierakowice w kwietniu br. zakończył realizację zadania "Rozbudowa linii do produkcji paliwa alternatywnego". Realizacja tego zadania została w 80% (tj. 815.500,00zł) dofinansowana z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Celem zadania było zwiększenie zdolności linii produkującej paliwo alternatywne poprzez jej rozbudowę. Rozbudowa linii obejmowała zakup dwóch taśmowych przenośników do transportu energetycznej frakcji z odpadów komunalnych oraz rozdrabniarki do paliwa alternatywnego. Przedsięwzięcie zostało zlokalizowane w obrębie międzygminnego Składowiska Odpadów w Chlebnicy, gmina Potęgowo.

Zwiększenie wydajności linii do produkcji paliwa alternatywnego jest związane ze zmieniającymi się wymogami przepisów prawa ochrony środowiska. Inwestycja pozwoli na poprawienie przerobu odpadów powstających na linii sortowniczej w kierunku paliwa alternatywnego oraz ekonomiki sprzedaży paliwa alternatywnego. Zakłada się zwiększenie mocy przerobowej do 2,5-3 Mg na godzinę paliwa o rozdrobnieniu do frakcji <3cm.
 
W okresie od stycznia do maja br. na rozbudowaną linię do produkcji paliw alternatywnych przyjęliśmy 8051Mg odpadów, z czego 780Mg odzyskaliśmy w formie paliwa alternatywnego.

80% wartości inwestycji, tj 815.500,00zł sfinansowano z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.Zadzwoń:

Bytów

  59 822 20 71

Kartuzy

  58 681 22 99

Sierakowice

  58 681 93 97