oferta

Oferta

Firma ELWOZ Sp. z o.o. Oddział Sierakowice oferuje szeroki zakres usług związanych z gospodarką odpadów. Zapewniamy dobór odpowiednich pojemników i kontenerów oraz pełną obsługę logistyczną.

Naszą ofertę kierujemy w szczególności do:

 • Klientów indywidualnych
 • Firm i przedsiębiorstw
 • Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych
 • Instytucji Samorządowych

Oferta dla Klientów indywidualnych

Świadczymy usługi w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych powstających w kilku tysiącach gospodarstw domowych na terenie województwa pomorskiego. 

W ramach usług dla klientów indywidualnych oferujemy:

 • odbiór odpadów komunalnych z pojemników 120 i 240l,
 • selektywną zbiórkę surowców wtórnych,
 • odbiór odpadów poremontowych w kontenerach i workach BIG-BAG,
 • odbiór odpadów zielonych,
 • zbiórkę odpadów wielkogabarytowych,
 • zbiórkę elektro odpadów.

Oferta dla Firm i Przedsiębiorstw

 W ramach usług dla firm i przedsiębiorstw świadczymy kompleksowe usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych, przemysłowych oraz niebezpiecznych które powstają w różnych gałęziach gospodarki.

W ramach usług dla firm i przedsiębiorstw świadczymy:

 • odbiór odpadów komunalnych,
 • odbiór odpadów przemysłowych i niebezpiecznych,
 • selektywną zbiórkę surowców wtórnych,
 • wywóz odpadów budowlanych,
 • wywóz odpadów gabarytowych,
 • wywóz elektro odpadów,
 • usługi porządkowe i utrzymania czystości (utrzymanie czystości w biurach oraz na terenach zewnętrznych),
 • zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych,
 • letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg, placów, parkingów,
 • doradztwo w zakresie sposobu i metod zagospodarowania odpadów.

Oferta dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych

Zakres świadczonych usług dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych obejmuje przede wszystkim wywóz odpadów komunalnych, selektywną zbiórkę odpadów a także wszelkie dodatkowe świadczenia związane z utrzymaniem porządku wokół osiedli.

Gwarantujemy świadczenie usług na najwyższym poziomie!

W ramach usług dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych świadczymy:

 • odbiór odpadów komunalnych w pojemnikach 1100l,
 • selektywną zbiórkę surowców wtórnych,
 • letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg wewnętrznych, placów i chodników,
 • wywóz odpadów poremontowych,
 • wywóz odpadów gabarytowych,
 • wywóz elektro odpadów,
 • usługi porządkowe i utrzymani czystości na klatkach schodowych, biurach i terenach zewnętrznych,
 • likwidację dzikich wysypisk,
 • zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych.

Oferta dla Samorządów

Nasza firma od wielu lat współpracuje z wieloma urzędami oraz instytucjami w zakresie gospodarki odpadami.
Proponujemy bezpośrednią współpracę opartą na partnerstwie publiczno - prywatnym. Posiadamy wieloletnie i sprawdzone przykłady takiej współpracy. Liczne obowiązki ustawowe nałożone na samorządy w zakresie gospodarki odpadami spełniane w oparciu o ww. partnerstwo pomagają w pełnej i kompleksowej ich realizacji.

W ramach usług dla Samorządów świadczymy:

 • odbiór odpadów komunalnych,
 • selektywną zbiórkę surowców wtórnych,
 • letnie i zimowe oczyszczanie,
 • usuwanie dzikich wysypisk,
 • wywóz odpadów gabarytowych,
 • wywód elektro odpadów,
 • usługi porządkowe,
 • zakładanie i pielęgnację terenów zielonych.

Zadzwoń:

Bytów

  59 822 20 71

Kartuzy

  58 681 22 99

Sierakowice

  58 681 93 97